Zazen


In ons budocentrum is er ook een zendo, een plek waar je zazen kunt beoefenen.

Wat is zazen? Het woord ‘zazen’ bevat 2 aparte karakters in de Japanse taal; ‘za’ (坐)

betekent zitten en ‘zen’ (禅) betekent meditatie. Zittende meditatie wordt al eeuwenlang,

sinds de invoering van het Zenboeddhisme in de 12e eeuw, in Japan beoefend. Het

zenboeddhisme had een grote invloed op het leven van de Japanse krijger (samoerai) en

hun beoefening van de martiale kunsten. Door middel van zazen streefden zij ernaar hun

technieken te perfectioneren. Ook de ongeschreven gedragscode van de samoerai – de

Bushido – vindt zijn oorsprong in het zenboeddhisme.

Zazen is natuurlijk niet alleen maar een manier om je budotechnieken te verdiepen. De

inzichten die je in het zenboeddhisme en via zazen opdoet, zijn ook in het alledaagse leven

bruikbaar. In het kort gaat het zenboeddhisme er van uit dat er geen verleden en geen

toekomst is, maar slechts een voortdurend NU. De uitgesproken manier om dit NU te

ervaren is door zazen te beoefenen. Het beoefenen van zazen bevat drie pilaren of

steunpunten. De eerste pilaar: zazen draagt bij aan de verbetering van de (lichaams-)

houding. De tweede pilaar helpt ons te concentreren op onze ademhaling en ons bewust te

zijn/worden van onze ademhaling. En de derde pilaar: zazen helpt ons bewust te worden

van onze voortdurende gedachtestroom, de ‘herrie’ in ons hoofd los te laten.

De meditatievorm die we beoefenen heet ‘Shikantaza’. Dit is zitten in stilte, op een kussen

of bankje, kalm de ademhaling volgend. Gedachten laten we daarbij – zonder oordeel –

passeren. Ademhalen doen we zonder na te denken. Als je je op je ademhaling concentreert,

ben je je er volledig van bewust dat je ademhaalt. Daarbij ervaar je dat je van moment op

moment in een voortdurend NU bevindt. We hebben voortdurend de neiging om achter onze

gedachten aan te rennen, of beter gezegd: onze gedachten gaan met ons op de loop.

Tijdens zazen laten we die gedachten voor wat ze zijn, we ‘lopen’ er niet achteraan. De

kunst is dat ook in het dagelijks leven te doen, of we nu de afwas doen, een gesprek voeren

of budo beoefenen. Zazen helpt ons de dingen te doen met onze volledige aandacht.

Je bent van harte welkom om zazen eens te komen uitproberen. Voorlopig ‘zitten’ we elke

zaterdagochtend van 8:30 – 10:00 uur en elke laatste zondag van de maand van 7:00-9:00

uur.

 

Meer weten? Bezoek onze openbare facebookpagina “Zendo Shoshinkan”.