Jodo en Iaido


Jodo

Het Shindo Muso Ryu Jodo werd ruim 300 jaar geleden gesticht door Muso Gonnosuke. Hij combineerde de belangrijkste technieken van het Kenjutsu (zwaardkunst), Sojutsu (speerkunst) en naginatajutsu (hellebaardkunst) en gebruikte daarvoor een hardhouten stok van 128 cm lang en 2,4 cm doorsnede. De strategie en technieken van de school waren erg moeilijk om te leren en gedurende vele jaren werd in het geheim les gegeven.
Het beoefenen van jodo heeft vele positieve kanten. Daarom besloot men in Japan, onder leiding van de 25ste hoofdmeester Takaji Shimizi Dai Sensei, om het Jodo voor meer mensen toegankelijk te maken.

japanmarkt 31 mei 2009 045

In het originele systeem bestonden er 64 kata (vormen) en 12 kihon (basistechnieken). Hieruit werd een systeem ontwikkeld dat bestond uit 12 kata en 12 kihon, die de fundamentele principes van de school tot uitdrukking brachten.

Deze leerstof heet de Zen Nippon Kendo Renmei Seitei Jodo Kata. Deze kata werden na 5 jaar studie, in 1968 geformeerd. Indien men deze 12 kata meester is, kan men verder gaan met de beoefening van de oude (Koryu) school.

Het belangrijkste doelwit waar de slagen en stoten op gericht zijn is de Plexus Solaris. Hiernaast zijn de slaap, het punt tussen de ogen en de zijkanten van de romp het belangrijkste doelwit.

De acties van de Jo zijn, wanneer ze in series worden gecombineerd, zeer effectief als verdediging tegen aanvallen met bijvoorbeeld een zwaard.

Een opmerkzaam detail van het Jodo is de snelheid en de hoge frequentie waarmee de Jo wordt gebruikt. Dit komt omdat de jo geen begin of einde heeft, waardoor vele combinaties mogelijk zijn.

De Jo biedt een uitstekende manier om behendigheid te ontwikkelen.

Iaido

Iaido is de techniek van het snel en vloeiend trekken van het zwaard gevolgd door een directe aanval.

Iaido is opgebouwd uit de volgende elementen:

  1. Nukitsuke, het trekken van het zwaard, meteen overgaande in een houw
  2. Furikaburi, het omhoog brengen van het zwaard
  3. Kiritsuke, de direct volgende slag, houw of steek
  4. Chiburi, aannemende dat de tegenstander is geveld volgt het afschudden van het bloed van de zwaardkling
  5. Noto, het insteken van het zwaard in de schede

1897961_356672414475378_2084091183_nAlle bewegingen dienen vloeiend, zuiver en resoluut te worden uitgevoerd. De technieken omvatten de snelle reactie tegen aanvallen van voor, achter en van opzij door één of meerdere tegenstanders en zowel vanuit een zittende als een staande houding. De uitvoering wordt gekenmerkt door concentratie en voortdurende waakzaamheid (Zanshin).

Als is er geen tegenstander in den lijve, bij het uitvoeren van de Iaidotechnieken moet men die wel voor de geest halen en zich de bedreiging door een imaginaire aanvaller zo realistisch mogelijk indenken. Anders zou Iaido een mechanische handeling worden, van opeenvolging van zinloze exercities.

Bron: NKR http://www.nkr.nl/