Geschiedenis en kwaliteit van Kai Sei


In oktober 1994 heeft Alex, samen met zijn zus Sonja en in opdracht van zijn toenmalige leraar sensei Ishikawa, Karate Sport Vereniging Wadokan opgericht. Na een moeizame start telde deze vereniging een bestand van ongeveer 30 leden.

Na het 5-jarig jubileum besloot Alex te stoppen met lesgeven bij K.S.V. Wadokan. Dit had te maken met ontwikkelingen binnen het Wado karate .

In april 2000 werd karatevereniging Kai Sei opgericht door Alex en zijn vrouw Madelon. Deze nieuwe vereniging ging instructie geven in het originele Wado karate, zoals professor Ohtsuka het ontwikkeld heeft. Kai Sei betekent dan ook wedergeboorte/renaissance.

Na gestart te zijn met 1 trainingsavond en een handjevol leerlingen in een kleine sportzaal van een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, is Kai Sei ondertussen uitgegroeid naar een stichting met een talrijk leerlingenaantal en 4 lesmiddagen, 5 les-/trainingsavonden per week op 3 wijk locaties en 1 grote hoofdlocatie. Waarvan de laatste zeer binnenkort een eigen locatie wordt met twee trainingszalen (dojo), krachtruimte en een kantine.

In de loop der jaren is er ook gewerkt aan een wedstrijdteam met een eerste succes in 2006 door een eerste 3e plaats bij een officieel Nederlands Kampioenschap karate cadetten. In de jaren daarna (tot en met december 2013) leverde de ploeg op officiële Nederlandse Kampioenschappen (KBN) en internationale toernooien/kampioenschappen (met punten wereldranglijst) de volgende prestaties: 6 Nederlands kampioenen, 19 tweede plaatsen en 33 derde plaatsen op NK’s en driemaal een top drie (éénmaal zilver en tweemaal brons)  notering op een internationaal kwalificatie toernooi.

(Voor de andere disciplines zoals het jodo zijn er vergelijkbare resultaten, daar zal op een later moment aanvulling voor plaatsvinden op deze site).

Het lesteam bestaat inmiddels uit 13 gekwalificeerde leraren, met daarnaast even zoveel assistenten. Deze assistenten worden eerste intern opgeleid tot leraar niveau 1 MBO SB volgens de opleidingstructuur KSS van het NOC*NSF. Daarna wordt er opgeleid via de betreffende bonden tot een mogelijk niveau 5.

Kai Sei inmiddels erkend en aangesloten bij:

  • De Karate-do Bond Nederland (KBN) met nummer 04-184, voor karate en karate-do (*).

  • De Judo Bond Nederland (JBN) met nummer D5YZ197, voor judo en jiu-jitsu.

  • De World Association of Kickboxing Organizations (WAKO) met nummer 0014, kickboksen.

  • De Nederlandse Kendo Renmei (NKR) voorlopig onder de naam Shoshinkan, voor Iaido, Jodo en Kendo.

  • Stichting Okinawa Kobujutsu Nederland (SOKN), voor kobudo

(*) karate is het sportgedeelte (de wedstrijden en de daarbij behorende trainingen). Karate-do is de traditionele les, waarin wordt gestreefd naar geestelijke en lichamelijke ontwikkeling met uiteindelijk doel het bereiken van “do” ((hogere) zwarte band).

De eerste twee genoemde bonden zijn direct bij de NOC*NSF erkend en aangesloten. De overige drie indirect via een tussen organisaties (dit door de beperkte grootte van deze organisaties). Ze zijn echter wel officieel erkend door NOC*NSF.