Kai Sei Vertrouwenspersoon


Kai Sei is, zoals eerder op de site aangegeven een professionele vrijwillige organisatie, die streeft naar een veilig en vertrouwd (sport/budo) klimaat.

Ondanks dit streven en de permanente aan sturing van (les)kader kan er altijd iets voorvallen wat misschien wel niet gewenst is. In dat geval kunnen leerlingen, ouders, lesgevers, enz. terecht bij onze vertrouwenspersoon. Deze is ook beschikbaar voor als er iets vervelends gebeurd buiten Kai Sei om, bijvoorbeeld op school of op het werk.

 

Kai Sei Vertrouwenspersoon

Deze functie is momenteel vacant.

 

Vertrouwenspersoon Karate-do Bond Nederland:

Mw. T. Swart (Thamar)

thamarswart@gmail.com